Kontakt:

Psycholog Jolanta Wanot
Gabinet Psychologiczny i Integracji Sensorycznej
Pszczyna, ul. Srebrna 20 (Śląsk)

Tel. kom.: 606 332 108
Tel. stacj.: 32 210 48 33
e-mail: gabinet.si@gmail.com
www: http://integracja-sensoryczna-pszczyna.pl

integracja sensoryczna zdjecie-terapia

O mnie

psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany, specjalista z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi; mężatka, mama dwóch synów-studentów, pasjonatka przyrody, miłośniczka psów i kotów...

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – specjalność: psycholog kliniczny – Uniwersytet Śląski Katowice
 • Studia podyplomowe – Edukacja emocjonalna – Akademia Pedagogiczna Kraków

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Diagnoza i Terapia Integracji sensorycznej – PSTIS Warszawa (certyfikat nr 811)
 • Diagnoza Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej – Warszawa
 • Studium Socjoterapii – METIS (obecna nazwa) - Katowice
 • Stymulacja Rozwoju Sensorycznego Dzieci – item - Żywiec (Teresa Jadczak-Szumiło)
 • Neurologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – Ośrodek Stymulacji Rozwoju Małego Dziecka – Bielsko-Biała (Liliana Klimont)
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pszczyna (Katarzyna Zawadzka)
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn – METIS Katowice
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju – ABAKUS –Ruda Śląska (Ilona Nichtyruk-Piekarz)
 • Wczesna Profilaktyka Trudności Szkolnych – Praca z Odruchami Dziecięcymi i Neurofizjologiczne Metody Terapii – item – Żywiec (Teresa Jadczak-Szumiło)
 • SI. Wspieranie rozwoju Dziecka poprzez Stymulację wielozmysłową – Centrum Wspierania Rozwoju Rodziny – Wisła (Konrad Berezowski)
 • Diagnoza i terapia uczniów z dysfunkcją wzroku i słuchu- METIS Katowice
 • Żal, strata żałoba – praca z dziećmi, które utraciły…-METIS
 • Dziecko w obliczu straty – METIS
 • Jak pracować żeby nie zwariować... - profilaktyka wypalenia zawodowego – Kraków (Danuta Prokulska)
 • SFA – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – METIS ( Instytut Fonty Holandia)
 • Terapia Systemowa Rodzin – PPP Pszczyna (Maria John-Borys)
 • Metody Radzenia Sobie Ze Stresem – METIS
 • Program wspomagający pracę z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne – PPP (Roman Walczak –Racibórz)
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin – Ośrodek Terapii Krótkoterminowej- Kraków (Maria Bulińska)
 • Zdrowe dziecko od poczęcia – Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego ( Maria Rokocińska)
 • Rzucone Ziarno- bajka i metafora w pracy terapeutycznej – Polski Instytut Ericksonowski (Katarzyna Szymańska)
 • POZA – warsztaty ekspresji twórczej - METIS
 • Profilaktyka dysleksji rozwojowej – METIS
 • Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy – KLANZA (Julita Błońska –Charchut)
 • Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”- WOM Kielce (Andrzej Kołodziejczyk)
 • Odlot –program profilaktyczny – Fundacja ETOH Warszawa
 • Drugi elementarz- program profilaktyczny – ETOH Warszawa
 • Wychowywanie emocji – Choreoterapia – METIS (Barbara Spierzak)
 • Ruch i muzyka w działaniach terapeutycznych – Akademia Muzyczna – Katowice
 • Muzykoterapia – Maciej Kierył
 • Praca z osobami w żałobie – Hospicjum Gdańsk (Anna Dodziuk, Bożena Winch)

Praca zawodowa:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
 • Wolontariat : Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie
integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia