1. CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Jest to taki sposób organizacji wrażeń płynących z otoczenia i z własnego ciała aby mogły zostać wykorzystane do celowego działania zakończonego sukcesem. Dzięki integracji sensorycznej mózg dokonuje rozpoznania, segragacji i interpretacji informacji dostarczanych przez wszystkie zmysły, integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami i odpowiada adekwatnym zachowaniem zwanym reakcją adaptacyjną.

2. NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.
Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

3. W JAKIM WIEKU TERAPIA JEST SKUTECZNA?

Terapię integracji sensorycznmej prowadzi się dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat a w szczególnych przypadkach do 12 lat.

4. JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ SESJE TERAPEUTYCZNE?

Sesje odbywaja się 1 x w tygodniu (przy głębszych zaburzeniach 2 x w tygodniu) przez 6 do 12 miesięcy (w głębszych zaburzeniach do 24 miesięcy).

5. NA CZYM POLEGA DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Diagnoza jest kilkuetapowa:

 • szczegółowy wywiad z rodzicami obejmujący przebieg ciąży, porodu, wczesne etapy rozwojowe (okres noworodkowy, niemowlęcy), przebyte choroby, obciążenia genetyczne itp. (60-120 minut)
 • kwestionariusze wypełniane przez rodziców dotyczące obserwacji zachowań dziecka w domu i środowisku (45-60 minut)
 • próby kliniczne polegające na wykonywaniu przez dziecko różnych ruchowych poleceń terapeuty (45-60 minut)
 • testy badające schemat ciała, czucie głębokie, koordynację ruchową, planowanie motoryczne i inne (45-60 minut)
 • podsumowanie wyników, omówienie ich z rodzicami, opracowanie pisemnej opinii (60-90 minut)

6. JAKIE ZACHOWANIA DZIECKA WSKAZUJĄ NA ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Oprócz zachowań opisanych wcześniej dziecko jako niemowlę:

 • dużo płakało
 • mało spało
 • nie znosiło kąpieli, ubierania
 • bało się podrzucania
 • stawiało opór przy próbach położenia go na brzuchu
 • nie znosiło noszenia czapek, zwłaszcza wiązanych pod brodą
 • uspokajało się przy huśtaniu
 • nie raczkowało zwłaszcza gdy miało chodzik
 • domagało się ciągłego noszenia na rękach
 • nie znosiło falbanek przy ubraniach
 • uspokajało się gdy było ciaśniej owinięte kocykiem lub cięższą kołderką
 • preferowało „twarde” zabawki zamiast pluszowych
 • zasypiało tylko wożone w wózku lub kołysane w kołysce
integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia integracja sensoryczna zdjecie-terapia